Μεταδίδεται ότι αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. συγκρούσθηκαν με γερμανική δύναμη στο Στουπί. Κατά τη μάχη σκοτώθηκαν 10 Γερμανοί στρατιώτες και συνελήφθησαν αιχμάλωτοι 35 άνδρες της Gestapo.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Μεταδίδεται ότι αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. συγκρούσθηκαν με γερμανική δύναμη στο Στουπί. Κατά τη μάχη σκοτώθηκαν 10 Γερμανοί στρατιώτες και συνελήφθησαν αιχμάλωτοι 35 άνδρες της Gestapo.

Έτος γεγονότος

1944-05-24

Περισσότερα...

Αποστολέας

Game Book

Αναγνωριστικό γεγονότος

Απόρρ., Μάιος 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43688/R9772

Λέξεις κλειδιά

Ε.Λ.Α.Σ.

Στουπί

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Gestapo

Γερμανοί αιχμάλωτοι

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/