Δεν είναι γνωστό εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ του Ε.Α.Σ.Α.Δ. και της Ε.Ε.Ε., που δρουν σε στενή συνεργασία, με στόχο να διαλύσουν το Κ.Κ.Ε. και να φονεύσουν τα μέλη του. Τα μέλη των οργανώσεων αυτών εκτελούν νυκτερινές επιχειρήσεις, με πολιτικά ρούχα, στι

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Δεν είναι γνωστό εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ του Ε.Α.Σ.Α.Δ. και της Ε.Ε.Ε., που δρουν σε στενή συνεργασία, με στόχο να διαλύσουν το Κ.Κ.Ε. και να φονεύσουν τα μέλη του. Τα μέλη των οργανώσεων αυτών εκτελούν νυκτερινές επιχειρήσεις, με πολιτικά ρούχα, στις πόλεις της Θεσσαλίας. Ο Ταγματάρχης J. P. Power, Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος στη Θεσσαλία, θεωρεί ότι, όταν οι προθέσεις τους και η δύναμή τους γίνουν γνωστές, θα κερδίσουν σημαντική υποστήριξη από τους κατοίκους των πεδινών περιοχών της περιοχής.

Έτος γεγονότος

1944-05-24

Περισσότερα...

Αποστολέας

Talbot-Rice

Παραλήπτης

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. STR/GR/7360, 24 Μαΐου 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43687/R8675

Λέξεις κλειδιά

Ε.Α.Σ.Α.Δ.

Ε.Ε.Ε.

Κ.Κ.Ε.

Θεσσαλία

Ταγματάρχης J. P. Power Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος στη Θεσσαλία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/