Ο Power αναφέρει ότι το Ε.Α.Μ. έχει εξαπολύσει κύμα τρομοκρατίας στη Θεσσαλία, για να αντιμετωπίσει τον Ε.Α.Σ.Α.Δ. και την Ε.Ε.Ε. Όσοι δεν ανήκουν στις γραμμές του χαρακτηρίζονται εχθροί των Συμμάχων, συλλαμβάνονται και εκτελούνται με συνοπτικές διαδικασί

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Power αναφέρει ότι το Ε.Α.Μ. έχει εξαπολύσει κύμα τρομοκρατίας στη Θεσσαλία, για να αντιμετωπίσει τον Ε.Α.Σ.Α.Δ. και την Ε.Ε.Ε. Όσοι δεν ανήκουν στις γραμμές του χαρακτηρίζονται εχθροί των Συμμάχων, συλλαμβάνονται και εκτελούνται με συνοπτικές διαδικασίες.

Έτος γεγονότος

1944-05-24

Περισσότερα...

Αποστολέας

Talbot-Rice

Παραλήπτης

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. STR/GR/7360, 24 Μαΐου 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43687/R8675

Λέξεις κλειδιά

Ε.Α.Μ. - Ωμότητες

Power

Ε.Α.Σ.Α.Δ.

Ε.Ε.Ε.

Θεσσαλία

Σύμμαχοι

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/