Ο Αντισυνταγματάρχης R. P. McMullen, (Ανώτερος Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος στην Πελοπόννησο), αναφέρει ότι ο Άρης εμφανίζεται ως στρατιωτικός και πολιτικός διοικητής του Ε.Λ.Α.Σ. Πελοποννήσου, καθώς και ως αντιπρόσωπος της Π.Ε.Ε.Α. στην περιοχή. Διακ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Αντισυνταγματάρχης R. P. McMullen, (Ανώτερος Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος στην Πελοπόννησο), αναφέρει ότι ο Άρης εμφανίζεται ως στρατιωτικός και πολιτικός διοικητής του Ε.Λ.Α.Σ. Πελοποννήσου, καθώς και ως αντιπρόσωπος της Π.Ε.Ε.Α. στην περιοχή. Διακηρύσσει ότι στο Συνέδριο του Λιβάνου συμφωνήθηκαν όσα ζητούσε ο Ε.Λ.Α.Σ. από διετίας. Σχετικά δε με το ζήτημα των ομήρων, υποστηρίζει ότι πρώτοι οι Γερμανοί εφάρμοσαν την τακτική αυτή και θεωρεί τους άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας και τις οικογένειές τους εχθρούς, όπως τους Γερμανούς. Ο McMullen σημειώνει ότι ο πληθυσμός δεν θα ανεχόταν να δικασθεί ο Άρης ως εγκληματίας πολέμου από συμμαχικό δικαστήριο.

Έτος γεγονότος

1944-05-24

Περισσότερα...

Αποστολέας

Talbot-Rice

Παραλήπτης

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/7374, 26 Μαΐου 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43687/R8676

Λέξεις κλειδιά

Αντισυνταγματάρχης R. P. McMullen Ανώτερος Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος στην Πελοπόννησο

Πελοπόννησος

Βελουχιώτης

Γενικό Στρατηγείο Ε.Λ.Α.Σ. - Κλιμάκιο. Πελοποννήσου

Π.Ε.Ε.Α.

Συνέδριο Λιβάνου

Ε.Λ.Α.Σ.

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί - Αντίποινα

Τάγματα Ασφαλείας

Σύμμαχοι

Ελλάδα - Απελευθέρωση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/