Ο Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος που βρίσκεται βορείως της Καβάλας τηλεγραφεί ότι οι βουλγαρικές δυνάμεις της περιοχής έχουν το αρχηγείο τους στο Νεστοχώρι και τρεις φάλαγγες στο Νευροκόπι, στο Βώλακα και στην περιοχή της Δυτικής Ροδόπης. Οι δυνάμεις αυ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος που βρίσκεται βορείως της Καβάλας τηλεγραφεί ότι οι βουλγαρικές δυνάμεις της περιοχής έχουν το αρχηγείο τους στο Νεστοχώρι και τρεις φάλαγγες στο Νευροκόπι, στο Βώλακα και στην περιοχή της Δυτικής Ροδόπης. Οι δυνάμεις αυτές πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες. Σημειώνει ότι οι μισοί από τους περιπολούντες είναι Πομάκοι, πολλοί δίχως στολή ή ανεκπαίδευτοι. Ο ίδιος αναγκάσθηκε να μεταφέρει την έδρα του ασυρμάτου του καθώς και το προσωπικό της Σ.Σ.Α.

Έτος γεγονότος

1944-05-24

Περισσότερα...

Αποστολέας

Talbot-Rice

Παραλήπτης

Dew

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/7385, 30 Μαΐου 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43687/R8896

Λέξεις κλειδιά

Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος βορείως της Καβάλας

Αρχές Κατοχής - Βούλγαροι

Νεστοχώρι

Νευροκόπι

Βώλακας

Δυτική Ροδόπη

Πομάκοι

Σ.Σ.Α.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/