Ο Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος που βρίσκεται βορείως της Καβάλας συμβούλευσε τους αντάρτες της ανατολικής Μακεδονίας να μην επιχειρήσουν επιθέσεις εναντίον των ισχυρών βουλγαρικών δυνάμεων, καθώς δεν είναι σε θέση να διασχίσουν τα ποτάμια ή να σαμποτά

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος που βρίσκεται βορείως της Καβάλας συμβούλευσε τους αντάρτες της ανατολικής Μακεδονίας να μην επιχειρήσουν επιθέσεις εναντίον των ισχυρών βουλγαρικών δυνάμεων, καθώς δεν είναι σε θέση να διασχίσουν τα ποτάμια ή να σαμποτάρουν τις επικοινωνίες.

Έτος γεγονότος

1944-05-24

Περισσότερα...

Αποστολέας

Talbot-Rice

Παραλήπτης

Dew

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/7385, 30 Μαΐου 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43687/R8896

Λέξεις κλειδιά

Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος βορείως της Καβάλας

Καπεταναίοι ανατολικής Μακεδονίας

Αρχές Κατοχής - Βούλγαροι

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/