Ο Torrance αναφέρει ότι οι δυνάμεις του Ζέρβα υποχρέωσαν τους Γερμανούς να αποσυρθούν από το Νικολίτσι, [ενώ η μάχη στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζεται], και το χωριό Άνω Κοτσανόπουλο βομβαρδίζεται. Ο Ε.Λ.Α.Σ. συνεργάσθηκε με 20 άνδρες του Ζέρβα στην Κρανέα

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Torrance αναφέρει ότι οι δυνάμεις του Ζέρβα υποχρέωσαν τους Γερμανούς να αποσυρθούν από το Νικολίτσι, [ενώ η μάχη στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζεται], και το χωριό Άνω Κοτσανόπουλο βομβαρδίζεται. Ο Ε.Λ.Α.Σ. συνεργάσθηκε με 20 άνδρες του Ζέρβα στην Κρανέα, όταν ξεκίνησε η μάχη, αλλά έχει πλέον αποσυρθεί. Το χωριό αυτό πυρπολήθηκε [από τους Γερμανούς]..

Έτος γεγονότος

1944-05-24

Περισσότερα...

Αποστολέας

Talbot-Rice

Παραλήπτης

Dew

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/7385, 30 Μαΐου 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43687/R8896

Λέξεις κλειδιά

Torrance

Ε.Δ.Ε.Σ.

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί - Ωμότητες

Ανω Κοτσανόπουλο

Ε.Λ.Α.Σ.

Κρανέα

Νικολίτσι

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/