Η Υπηρεσία ΑΠΟΛΛΩΝ τηλεγραφεί ότι είναι αδύνατο να έλθει σε επαφή με τον [Ταμία της] Ι. Σκουλά και τον Γ. Καζακόπουλο, [Αρχηγό ομάδας της], οι οποίοι συνελήφθησαν. Τονίζει, ωστόσο, ότι οι συλληφθέντες δεν έχουν αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία στους Γερμ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Η Υπηρεσία ΑΠΟΛΛΩΝ τηλεγραφεί ότι είναι αδύνατο να έλθει σε επαφή με τον [Ταμία της] Ι. Σκουλά και τον Γ. Καζακόπουλο, [Αρχηγό ομάδας της], οι οποίοι συνελήφθησαν. Τονίζει, ωστόσο, ότι οι συλληφθέντες δεν έχουν αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία στους Γερμανούς.

Έτος γεγονότος

1944-05-24

Περισσότερα...

Αποστολέας

Talbot-Rice

Παραλήπτης

Dew

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/7385, 30 Μαΐου 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43687/R8896

Λέξεις κλειδιά

Υπηρεσία ΑΠΟΛΛΩΝ

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Ι. Σκουλάς Ταμίας Υπηρεσίας ΑΠΟΛΛΩΝ

Γεώργιος Καζακόπουλος Αρχηγός ομάδας Υπηρεσίας ΑΠΟΛΛΩΝ

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/