Ο Leeper τονίζει, σε επιστολή του προς τον Eden, ότι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των πολιτικών αρχηγών της Αθήνας και της ελληνικής Κυβέρνησης, υπήρξε η σημαντικότερη εξέλιξη, που σημειώθηκε στα ελληνικά πράγματα κατά τους πρώτους μήνες του 1944,.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Leeper τονίζει, σε επιστολή του προς τον Eden, ότι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των πολιτικών αρχηγών της Αθήνας και της ελληνικής Κυβέρνησης, υπήρξε η σημαντικότερη εξέλιξη, που σημειώθηκε στα ελληνικά πράγματα κατά τους πρώτους μήνες του 1944,.

Έτος γεγονότος

1944-05-24

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

Eden

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. 104, απόρρ., 24 Μαΐου 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43688/R8897

Λέξεις κλειδιά

Leeper

Eden

Κόμματα

Πολιτικές δυνάμεις

Αθήνα

ελληνική Κυβέρνηση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/