Ο Leeper τηλεγραφεί στο F.O. ότι θα διανεμηθεί στους 2.000 στασιαστές του Ναυτικού το μήνυμα των αντιπροσώπων της Π.Ε.Ε.Α., του Ε.Α.Μ. και του Κ.Κ.Ε. προς τον Churchill. Οι στασιαστές, που βρίσκονται σε στρατόπεδο στην Αίγυπτο, δεν έχουν επηρεασθεί από τη

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Leeper τηλεγραφεί στο F.O. ότι θα διανεμηθεί στους 2.000 στασιαστές του Ναυτικού το μήνυμα των αντιπροσώπων της Π.Ε.Ε.Α., του Ε.Α.Μ. και του Κ.Κ.Ε. προς τον Churchill. Οι στασιαστές, που βρίσκονται σε στρατόπεδο στην Αίγυπτο, δεν έχουν επηρεασθεί από τη δημοσιότητα που έχει δοθεί στο Συνέδριο του Λιβάνου. Οι 230 επικεφαλής τους πρόκειται να οδηγηθούν στο στρατοδικείο, ενώ 1500, που δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στις ένοπλες δυνάμεις, θα εγκλεισθούν σε στρατόπεδο. Ελπίζεται οι υπόλοιποι να ενταχθούν στις ελληνικές μονάδες.

Έτος γεγονότος

1944-05-24

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 29 Saving, απόρρ., 24 Μαΐου 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43705/R8547

Λέξεις κλειδιά

Leeper

F.O.

Churchill

Ενοπλες δυνάμεις - Ναυτικό - Μέση Ανατολή

Ενοπλες δυνάμεις - Μέση Ανατολή - Κινήματα

Π.Ε.Ε.Α. - Αντιπρόσωποι στη Μέση Ανατολή

Ε.Α.Μ. - Αντιπρόσωποι στη Μέση Ανατολή

Κ.Κ.Ε. - Αντιπρόσωποι στη Μέση Ανατολή

Συνέδριο Λιβάνου

Αίγυπτος

Ενοπλες μονάδες - Μέση Ανατολή

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/