Ο Παπανδρέου ορκίζεται Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών. Ο Βενιζέλος ορίζεται Αντιπρόεδρος, ο Δραγούμης Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Λαμπριανίδης Υφυπουργός Προεδρίας και ο Σακαλής Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Παπανδρέου ορκίζεται Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών. Ο Βενιζέλος ορίζεται Αντιπρόεδρος, ο Δραγούμης Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Λαμπριανίδης Υφυπουργός Προεδρίας και ο Σακαλής Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου.

Έτος γεγονότος

1944-05-24

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 30 Saving, 30 Μαΐου 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43705/R8865

Λέξεις κλειδιά

Γ. Παπανδρέου Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών ελληνικής Κυβέρνησης

Σ. Βενιζέλος Αντιπρόεδρος ελληνικής Κυβέρνησης

Φ. Δραγούμης Υφυπουργός Εξωτερικών ελληνικής Κυβέρνησης

Λ. Λαμπριανίδης Υφυπουργός Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού ελληνικής Κυβέρνησης

Γ. Σακαλής Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ελληνικής Κυβέρνησης

Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/