Συνεχίζονται, σύμφωνα με την Force 133, οι επιχειρήσεις των δυνάμεων του Ζέρβα, οι οποίες άρχισαν στις 30 Ιουνίου και έχουν, μέχρι τώρα, προκαλέσει στους Γερμανούς απώλειες ύψους 500 - 600 ανδρών. Κανενός είδους δολιοφθορά, ωστόσο, δεν έχει πραγματοποιηθε

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Συνεχίζονται, σύμφωνα με την Force 133, οι επιχειρήσεις των δυνάμεων του Ζέρβα, οι οποίες άρχισαν στις 30 Ιουνίου και έχουν, μέχρι τώρα, προκαλέσει στους Γερμανούς απώλειες ύψους 500 - 600 ανδρών. Κανενός είδους δολιοφθορά, ωστόσο, δεν έχει πραγματοποιηθεί. Επίσης στην ανατολική Μακεδονία οι ομάδες των Καπετεναίων υπολογίζεται ότι προκάλεσαν στους Βουλγάρους απώλειες 300 ανδρών, κατά τις πρόσφατες συγκρούσεις.

Έτος γεγονότος

1944-07-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Selborne

Παραλήπτης

Churchill

Αναγνωριστικό γεγονότος

Minute, P.M., 14 Ιουλ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43704/R11494

Λέξεις κλειδιά

Force 133

Ε.Δ.Ε.Σ.

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Ανατολική Μακεδονία

Καπεταναίοι ανατολικής Μακεδονίας

Αρχές Κατοχής - Βούλγαροι

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/