Κατά την επιχείρηση που πραγματοποιεί ο Ε.Λ.Α.Σ. στην Αμφιλοχία, οι απώλειες των Γερμανών ανέρχονται σε 200 άνδρες, των Ταγμάτων Ασφαλείας σε 20 και της Χωροφυλακής σε 20 επίσης άνδρες.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποιεί ο Ε.Λ.Α.Σ. στην Αμφιλοχία, οι απώλειες των Γερμανών ανέρχονται σε 200 άνδρες, των Ταγμάτων Ασφαλείας σε 20 και της Χωροφυλακής σε 20 επίσης άνδρες.

Έτος γεγονότος

1944-07-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Game Book

Αναγνωριστικό γεγονότος

Απόρρ., Ιούλ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43693/R16027

Λέξεις κλειδιά

Ε.Λ.Α.Σ.

Αμφιλοχία

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Τάγματα Ασφαλείας

Χωροφυλακή

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/