Μεταδίδεται ότι άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας, σε συνεργασία με γερμανικές δυνάμεις, πραγματοποίησαν επιχειρήσεις στον Ταΰγετο και στον Πάρνωνα, ως αντίποινα. Εκτελέσθηκαν 250 άτομα, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, πυρπολήθηκαν χωριά και λεηλατήθηκε φορ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Μεταδίδεται ότι άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας, σε συνεργασία με γερμανικές δυνάμεις, πραγματοποίησαν επιχειρήσεις στον Ταΰγετο και στον Πάρνωνα, ως αντίποινα. Εκτελέσθηκαν 250 άτομα, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, πυρπολήθηκαν χωριά και λεηλατήθηκε φορτίο τροφίμων 1000 μουλαριών.

Έτος γεγονότος

1944-07-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Game Book

Αναγνωριστικό γεγονότος

Απόρρ., Ιούλ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43691/R13659

Λέξεις κλειδιά

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί - Αντίποινα

Τάγματα Ασφαλείας - Αντίποινα

Ταΰγετος

Πάρνωνας

Τάγματα Ασφαλείας Πελοποννήσου

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/