Οι C.O.S. θεωρούν ότι θα ήταν, πιθανώς, σφάλμα να εκτελεσθούν όσοι από τους στασιαστές των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ενήργησαν λόγω ειλικρινών, έστω και λανθασμένων, πολιτικών πεποιθήσεων. Θα ήταν, ωστόσο, δύσκολο να δικαιολογηθεί η μη εκτέλεση των υπευθ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Οι C.O.S. θεωρούν ότι θα ήταν, πιθανώς, σφάλμα να εκτελεσθούν όσοι από τους στασιαστές των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ενήργησαν λόγω ειλικρινών, έστω και λανθασμένων, πολιτικών πεποιθήσεων. Θα ήταν, ωστόσο, δύσκολο να δικαιολογηθεί η μη εκτέλεση των υπευθύνων για τις διαβόητες περιπτώσεις, ιδιαίτερα εκείνες όπου σκοτώθηκαν Βρετανοί αξιωματικοί.

Έτος γεγονότος

1944-07-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Συμβούλιο C.O.S.

Παραλήπτης

Υπηρεσίες Πολεμικού Υπουργικού Συμβουλίου Βρετανίας

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. (44) 235, 14 Ιουλ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43704/R11272

Λέξεις κλειδιά

C.O.S.

Ενοπλες δυνάμεις - Μέση Ανατολή - Κινήματα

Βρετανία - Ενοπλες δυνάμεις - Μέση Ανατολή

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/