Οι C.O.S. θεωρούν ότι μάλλον έχει φθάσει η στιγμή να διακοπούν οι σχέσεις με το Ε.Α.Μ. και τον Ε.Λ.Α.Σ.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Οι C.O.S. θεωρούν ότι μάλλον έχει φθάσει η στιγμή να διακοπούν οι σχέσεις με το Ε.Α.Μ. και τον Ε.Λ.Α.Σ.

Έτος γεγονότος

1944-07-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Συμβούλιο C.O.S.

Παραλήπτης

Υπηρεσίες Πολεμικού Υπουργικού Συμβουλίου Βρετανίας

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. (44) 235, 14 Ιουλ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43704/R11272

Λέξεις κλειδιά

C.O.S.

Ε.Α.Μ.

Ε.Λ.Α.Σ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/