Ο Leeper ενημερώνει τον Eden ότι ο Παπανδρέου συγκρότησε μυστική επιτροπή στην Αθήνα, η οποία αντιπροσωπεύει επίσημα την ελληνική Κυβέρνηση στην Ελλάδα. Η επιτροπή αποτελείται από τους Μανουηλίδη, Σπηλιωτόπουλο και Ακρίτα. Σε επιστολή του προς τα μέλη τη

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Leeper ενημερώνει τον Eden ότι ο Παπανδρέου συγκρότησε μυστική επιτροπή στην Αθήνα, η οποία αντιπροσωπεύει επίσημα την ελληνική Κυβέρνηση στην Ελλάδα. Η επιτροπή αποτελείται από τους Μανουηλίδη, Σπηλιωτόπουλο και Ακρίτα. Σε επιστολή του προς τα μέλη της επιτροπής, ο Παπανδρέου αναφέρει ότι θα πρέπει να κινούνται με τρόπο που να παραμένει μυστική η ύπαρξή τους, θα έχουν κάθε οικονομική υποστήριξη, θα εφαρμόζουν το πρόγραμμά τους, το οποίο θα έχει εγκρίνει η Κυβέρνηση, θα πρέπει να ενώσουν τις εθνικές οργανώσεις και να ορίσουν αντιπροσώπους της Κυβέρνησης σε όλα τα επαρχιακά κέντρα. Στόχος είναι η Κυβέρνηση να μπορεί να κυβερνά τη χώρα μέσω της επιτροπής αυτής.

Έτος γεγονότος

1944-07-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

Eden

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. 143, άκρως απόρρ., 14 Ιουλ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43690/R11388

Λέξεις κλειδιά

Leeper

Eden

Παπανδρέου

Αθήνα

ελληνική Κυβέρνηση

Μανουηλίδης

Σπηλιωτόπουλος

Ακρίτας

Αντιστασιακές οργανώσεις - Εθνικές

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/