Ο Παπανδρέου αποστέλλει την επιστολή που απηύθυνε προς τους αντιπροσώπους της Κυβέρνησης, Μανουηλίδη, Σπηλιωτόπουλο και Ακρίτα, σε πέντε άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης του, τα οποία είναι σε θέση να διαδίδουν τις απόψεις της Κυβέρνησης. Πρόκειται για τον

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Παπανδρέου αποστέλλει την επιστολή που απηύθυνε προς τους αντιπροσώπους της Κυβέρνησης, Μανουηλίδη, Σπηλιωτόπουλο και Ακρίτα, σε πέντε άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης του, τα οποία είναι σε θέση να διαδίδουν τις απόψεις της Κυβέρνησης. Πρόκειται για τον Κύρου, ιδιοκτήτη της "Εστίας", τον Ερρίκο [Λάζαρο] Πηνιάτογλου, που εκδίδει σε συνεργασία με τον Κύρου τη μυστική εφημερίδα "Ελληνικό Αίμα", τον Δημήτριο Νίτσο, βασικό εκδότη της εφημερίδας "Ακρόπολις", τον Θεόδωρο Πετρακόπουλο, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία" και τον Γεώργιο Γραφάκο, δικηγόρο, που ίσως έχει συμμετοχή στην έκδοση μυστικών φυλλαδίων.

Έτος γεγονότος

1944-07-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

Eden

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. 143, άκρως απόρρ., 14 Ιουλ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43690/R11388

Λέξεις κλειδιά

Παπανδρέου

ελληνική Κυβέρνηση

Μανουλίδης

Σπηλιωτόπουλος

Ακρίτας

Κύρου

Λ. Πηνιάτογλου

Δ. Νίτσος

Θ. Πετρακόπουλος

ξενοδοχείο

Γ. Γραφάκος

Μυστικός Τύπος

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/