Ο Παπανδρέου τονίζει στον Leeper ότι θα ήταν αναγκαία η δημόσια δήλωση υποστήριξης της βρετανικής Κυβέρνησης προς την ελληνική Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, για να εδραιωθεί το υψηλό ηθικό των Ελλήνων στη Μέση Ανατολή, αλλά και για να ασκηθεί πίεση προς το

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Παπανδρέου τονίζει στον Leeper ότι θα ήταν αναγκαία η δημόσια δήλωση υποστήριξης της βρετανικής Κυβέρνησης προς την ελληνική Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, για να εδραιωθεί το υψηλό ηθικό των Ελλήνων στη Μέση Ανατολή, αλλά και για να ασκηθεί πίεση προς το Ε.Α.Μ. στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα, μάλιστα, κατά την παρούσα συγκυρία, που οι διαπραγματεύσεις με το Ε.Α.Μ. έφθασαν στο τέλος τους.

Έτος γεγονότος

1944-07-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 517 και 518, immediate, απόρρ., 14 Ιουλ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43733/R11059

Λέξεις κλειδιά

Leeper

Παπανδρέου

Κυβέρνηση Βρετανίας

Ε.Α.Μ.

Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας

Μέση Ανατολή

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/