Συγκροτήθηκε στην Κεφαλλονιά η Πατριωτική Οργάνωσις Κεφαλληνίας, με τη συνδρομή των Γερμανών και επικεφαλής τον Αντισυνταγματάρχη Νικολόπουλο, νέο Έλληνα Διοικητή του νησιού. Η δημιουργία της υπήρξε αποτέλεσμα εξέγερσης εναντίον του Ε.Α.Μ. και τα στελέχη

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Συγκροτήθηκε στην Κεφαλλονιά η Πατριωτική Οργάνωσις Κεφαλληνίας, με τη συνδρομή των Γερμανών και επικεφαλής τον Αντισυνταγματάρχη Νικολόπουλο, νέο Έλληνα Διοικητή του νησιού. Η δημιουργία της υπήρξε αποτέλεσμα εξέγερσης εναντίον του Ε.Α.Μ. και τα στελέχη της υπόσχονται ότι θα υπακούσουν το Γ.Σ.Μ.Α. και την ελληνική Κυβέρνηση εν καιρώ.

Έτος γεγονότος

1944-07-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Παραλήπτης

Laskey

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. EGB/GR/7586, 18 Ιουλ 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43690/R11387

Λέξεις κλειδιά

Κεφαλλονιά

Πατριωτική Οργάνωσις Κεφαλληνίας (Π.Ο.Κ.)

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Αντισυνταγματάρχης Νικολόπουλος Διοικητής Κεφαλλονιάς

Ε.Α.Μ.

Γ.Σ.Μ.Α.

ελληνική Κυβέρνηση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/