Τηλεγραφείται στον Torrance ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εξασφαλισθεί η αποφυγή οποιασδήποτε κίνησης εκ μέρους του Ζέρβα, που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης εκ μέρους των Γερμανών, ως απόδειξη συνεργασίας του με τις Αρχές Κατοχής. Σ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Τηλεγραφείται στον Torrance ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εξασφαλισθεί η αποφυγή οποιασδήποτε κίνησης εκ μέρους του Ζέρβα, που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης εκ μέρους των Γερμανών, ως απόδειξη συνεργασίας του με τις Αρχές Κατοχής. Σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή στην Αθήνα, ανώτατος Γερμανός αξιωματικός ανέφερε σε σύσκεψη Ελλήνων αξιωματικών ότι ο Ζέρβας και τα S.S. έχουν συνάψει συμφωνία, που επιτρέπει ελευθερία κινήσεων των αντιπροσώπων του στα Ιωάννινα.

Έτος γεγονότος

1944-07-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

S.O.E.

Παραλήπτης

Laskey

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. EGB/GR/7612, 24 Ιουλ 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43690/R11387

Λέξεις κλειδιά

Torrance

Ν. Ζέρβας

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί - Προπαγάνδα

S.S.

Αθήνα

Ιωάννινα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/