Ο Warner διαβιβάζει στον Eden τα διατάγματα που καθορίζουν τους οργανισμούς των ελληνικών υπουργείων Ανασυγκρότησης και Επισιτισμού και σημειώνει ότι η συγκρότησή τους υπήρξε μία από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης Παπανδρέου. Σκοπός των υπουργείων εί

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Warner διαβιβάζει στον Eden τα διατάγματα που καθορίζουν τους οργανισμούς των ελληνικών υπουργείων Ανασυγκρότησης και Επισιτισμού και σημειώνει ότι η συγκρότησή τους υπήρξε μία από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης Παπανδρέου. Σκοπός των υπουργείων είναι ο σχεδιασμός της ανασυγκρότησης της Ελλάδας και της παροχής βοήθειας στον πληθυσμό, σε στενή συνεργασία με το A.M.L. και την U.N.R.R.A.

Έτος γεγονότος

1944-08-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Warner

Παραλήπτης

Eden

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. 164, 14 Αυγ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/437334/R12978

Λέξεις κλειδιά

Warner

Eden

Παπανδρέου

Υπουργείο Ανασυγκρότησης ελληνικής Κυβέρνησης

Υπουργείο Επισιτισμού ελληνικής Κυβέρνησης

Περίθαλψη

Επιτισμός

Ελλάδα - Απελευθέρωση

A.M.L.

U.N.R.R.A.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/