Σύμφωνα με τον Αθανασιάδη-Νόβα, έχει διαφοροποιηθεί πλήρως η σύνθεση των Ταγμάτων Ασφαλείας στην Πελοπόννησο, στην Αιτωλοακαρνανία, στη Φθιώτιδα και στη Φωκίδα. Στις περιοχές αυτές ο εθνικά σκεπτόμενος πληθυσμός προσέρχεται εθελοντικά να εξοπλισθεί εναντί

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Σύμφωνα με τον Αθανασιάδη-Νόβα, έχει διαφοροποιηθεί πλήρως η σύνθεση των Ταγμάτων Ασφαλείας στην Πελοπόννησο, στην Αιτωλοακαρνανία, στη Φθιώτιδα και στη Φωκίδα. Στις περιοχές αυτές ο εθνικά σκεπτόμενος πληθυσμός προσέρχεται εθελοντικά να εξοπλισθεί εναντίον του Ε.Α.Μ., που καταστρέφει περιουσίες και εκτελεί εκατοντάδες αμάχους. Ο Αθανασιάδης-Νόβας αναφέρει, ότι είναι χαρακτηριστικά τα όσα συνέβησαν στη Ναύπακτο, όπου το Ε.Α.Μ. δεν επετέθη εναντίον των Γερμανών, αλλά λεηλάτησε και έκαψε κατοικίες και καταστήματα πολιτών, μεταξύ των οποίων και τη δική του κατοικία.

Έτος γεγονότος

1944-08-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Παραλήπτης

Laskey

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. EGB/GR/7716, 18 Αυγ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43691/R13434

Λέξεις κλειδιά

Γ. Αθανασιάδης-Νόβας

Τάγματα Ασφαλείας Πελοποννήσου

Τάγμα Ασφαλείας Αγρινίου

Τάγματα Ασφαλείας

Πελοπόννησος

νομός Αιτωλίας και Ακαρνανίας

νομός Φθιώτιδας

νομός Φωκίδας

Ε.Α.Μ. - Ωμότητες

Ναύπακτος

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/