Το F.O. ζητεί να δοθούν οδηγίες στον Barnes να οργανώσει συνάντηση μεταξύ του Lanz και ειδικού απεσταλμένου της Μέσης Ανατολής. Επίσης ζητεί να εξετασθεί από τον Ανώτατο Στρατιωτικό Διοικητή Μέσης Ανατολής το σχέδιο να τεθεί ο Lanz στη διάθεση των Συμμάχω

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Το F.O. ζητεί να δοθούν οδηγίες στον Barnes να οργανώσει συνάντηση μεταξύ του Lanz και ειδικού απεσταλμένου της Μέσης Ανατολής. Επίσης ζητεί να εξετασθεί από τον Ανώτατο Στρατιωτικό Διοικητή Μέσης Ανατολής το σχέδιο να τεθεί ο Lanz στη διάθεση των Συμμάχων και να αναλάβει την επαφή με άλλους Γερμανούς διοικητές, ώστε να συντονισθεί η παράδοση της Ελλάδας στους Συμμάχους και οι Γερμανοί να τηρήσουν την τάξη, μέχρις ότου αναλάβουν οι Σύμμαχοι. Μόλις αυτό συμβεί, και μόνο τότε, οι Γερμανοί θα μεταφερθούν σε στρατόπεδα αιχμαλώτων και θα παραδώσουν τα όπλα τους, ούτως ώστε να μην περιέλθουν στην κατοχή του Ε.Α.Μ. / Ε.Λ.Α.Σ. Το F.O. προτείνει τα παραπάνω να αποτελέσουν και τη βάση των συζητήσεων με τον Neubacher.

Έτος γεγονότος

1944-08-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Παραλήπτης

Laskey

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. EGB/GR/7721, 19 Αυγ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43691/R12991

Λέξεις κλειδιά

F.O.

Barnes

Lanz

Neubacher

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί - Υποχώρηση

Σύμμαχοι - Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Γερμανοί αιχμάλωτοι

Paget

Ε.Α.Μ. / Ε.Λ.Α.Σ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/