Το F.O. προτείνει να τεθεί υπό τις διαταγές του Paget η βρετανική δύναμη, που θα σταλεί στην Ελλάδα μόλις αποχωρήσουν οι Γερμανοί, για να αποφευχθεί τυχόν αρνητική εμπλοκή των Αμερικανών στις επιχειρήσεις της.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Το F.O. προτείνει να τεθεί υπό τις διαταγές του Paget η βρετανική δύναμη, που θα σταλεί στην Ελλάδα μόλις αποχωρήσουν οι Γερμανοί, για να αποφευχθεί τυχόν αρνητική εμπλοκή των Αμερικανών στις επιχειρήσεις της.

Έτος γεγονότος

1944-08-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Μνημόνιο, 14 Αυγ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43691/R12577

Λέξεις κλειδιά

F.O.

Βρετανία - Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί - Υποχώρηση

Paget

Η.Π.Α.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/