Το Υπουργείο Ναυτικών της ελληνικής Κυβέρνησης εκδίδει ανακοίνωση, στην οποία τονίζεται ότι η Βρετανο-ελληνο-αιγυπτιακή Συμφωνία εξασφαλίζει στους Αιγυπτιώτες Έλληνες, που κατατάσσονται στο Ναυτικό, για να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, τη

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Το Υπουργείο Ναυτικών της ελληνικής Κυβέρνησης εκδίδει ανακοίνωση, στην οποία τονίζεται ότι η Βρετανο-ελληνο-αιγυπτιακή Συμφωνία εξασφαλίζει στους Αιγυπτιώτες Έλληνες, που κατατάσσονται στο Ναυτικό, για να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, την επιστροφή στην προηγούμενη θέση εργασία τους. Η ανακοίνωση εκδίδεται, για να καμφθεί η απροθυμία των Αιγυπτιωτών να παρουσιασθούν, η οποία οφείλεται στο φόβο ότι θα χάσουν την εργασία τους.

Έτος γεγονότος

1944-08-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 46 Saving, 23 Αυγ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43705/R13519

Λέξεις κλειδιά

Υπουργείο Ναυτικών ελληνικής Κυβέρνησης

Βρετανία

Παροικία - Αίγυπτος

Ενοπλες δυνάμεις - Ναυτικό - Μέση Ανατολή

Βρετανο-ελληνο-αιγυπτιακή Συμφωνία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/