Ο Wallace τηλεγραφεί στον Leeper ότι συνέταξε την έκθεσή του της 31ης Ιουλίου, υπό το φόβο ότι θα τον διέταζε να μεταβεί στο Γενικό Στρατηγείο του Ε.Λ.Α.Σ. Καθώς ο φόβος του απεδείχθη αβάσιμος τελικά, του στέλνει δεύτερη έκθεση, η οποία αναφέρεται στην πε

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Wallace τηλεγραφεί στον Leeper ότι συνέταξε την έκθεσή του της 31ης Ιουλίου, υπό το φόβο ότι θα τον διέταζε να μεταβεί στο Γενικό Στρατηγείο του Ε.Λ.Α.Σ. Καθώς ο φόβος του απεδείχθη αβάσιμος τελικά, του στέλνει δεύτερη έκθεση, η οποία αναφέρεται στην περίοδο 1 - 15 Αυγούστου, διάστημα κατά το οποίο περιόδευσε στην περιοχή της ΙΙΙ Μεραρχίας του Ε.Δ.Ε.Σ., καλύπτοντας όλη την έκταση που ελέγχει ο Ζέρβας ανατολικά της οδού Ιωαννίνων - Άρτας. Στέλνει επίσης χάρτη της περιοχής, καθώς και σχεδιάγραμμα της θέσης των δυνάμεων της Μεραρχίας αυτής.

Έτος γεγονότος

1944-08-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

D. J. Wallace

Παραλήπτης

Leeper

Αναγνωριστικό γεγονότος

15 Αυγ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43692/R14686

Λέξεις κλειδιά

Wallace

Leeper

Γενικό Στρατηγείο Ε.Λ.Α.Σ.

ΙΙΙ Μεραρχία Ε.Ο.Ε.Α.

Υποστράτηγος Ν. Ζέρβας Γενικός Αρχηγός Ε.Ο.Ε.Α. Ε.Δ.Ε.Σ.

Ιωάννινα

Αρτα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/