Μία οκά ψωμί τιμάται 60.000.000 δρχ., στην ελεύθερη αγορά της Αθήνας.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Μία οκά ψωμί τιμάται 60.000.000 δρχ., στην ελεύθερη αγορά της Αθήνας.

Έτος γεγονότος

1944-09-04

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 658, immediate, απόρρ., 4 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43723/R13936

Λέξεις κλειδιά

Ελλάδα - Κατοχή - Οικονομία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/