Η Ζάκυνθος είναι ελεύθερη, σύμφωνα με τηλεγράφημα Έλληνα αξιωματικού - συνδέσμου, που βρίσκεται στο νησί. Οι Γερμανοί κατέστρεψαν μόνο μία αποθήκη καυσίμων, ενώ όλα τα πολεμοφόδια φυλάσσονται πλέον από τους Ιταλούς.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Η Ζάκυνθος είναι ελεύθερη, σύμφωνα με τηλεγράφημα Έλληνα αξιωματικού - συνδέσμου, που βρίσκεται στο νησί. Οι Γερμανοί κατέστρεψαν μόνο μία αποθήκη καυσίμων, ενώ όλα τα πολεμοφόδια φυλάσσονται πλέον από τους Ιταλούς.

Έτος γεγονότος

1944-09-12

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Boxshall

Παραλήπτης

Laskey

Laskey

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. EGB/GR/7898, 23 Σεπτ. 1944

αριθ. EGB/GR/7923, 29 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43693/R15471

F.O.371/43693/R15766

Λέξεις κλειδιά

Ελληνες αξιωματικοί - σύνδεσμοι Σ.Σ.Α. στη Ζάκυνθο

Ζάκυνθος - Απελευθέρωση

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί - Υποχώρηση

Ιταλοί

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/