Η Κ.Ε. της Ε.Κ.Κ.Α. τηλεγραφεί στην Κυβέρνηση και στο Γ.Σ.Μ.Α. ότι διαθέτει 800 ενόπλους, διαθέσιμους για την εκτέλεση επιχειρήσεων, κατά προτίμηση στην Αττική, ή για την προστασία ζωτικών σημείων της Αθήνας.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Η Κ.Ε. της Ε.Κ.Κ.Α. τηλεγραφεί στην Κυβέρνηση και στο Γ.Σ.Μ.Α. ότι διαθέτει 800 ενόπλους, διαθέσιμους για την εκτέλεση επιχειρήσεων, κατά προτίμηση στην Αττική, ή για την προστασία ζωτικών σημείων της Αθήνας.

Έτος γεγονότος

1944-09-12

Περισσότερα...

Αποστολέας

Κ.Ε. Ε.Κ.Κ.Α.

Παραλήπτης

Ελληνική Κυβέρνηση, Γ.Σ.Μ.Α.

Αναγνωριστικό γεγονότος

12 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43693/R15470

Λέξεις κλειδιά

Κ.Ε. Ε.Κ.Κ.Α.

ελληνική Κυβέρνηση

Γ.Σ.Μ.Α.

νομός Αττικής

Αθήνα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/