Οι Γερμανοί εκτελούν τη νύκτα 100 άτομα στην Έδεσσα και καταστρέφουν την πόλη κατά το ένα τρίτο. Σύμφωνα με το Ε.Α.Μ. / Ε.Λ.Α.Σ., που μεταδίδει τα παραπάνω, οι ενέργειες αυτές αποτελούν αντίποινα για επίθεση που πραγματοποίσηαν αντάρτες του εναντίον της π

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Οι Γερμανοί εκτελούν τη νύκτα 100 άτομα στην Έδεσσα και καταστρέφουν την πόλη κατά το ένα τρίτο. Σύμφωνα με το Ε.Α.Μ. / Ε.Λ.Α.Σ., που μεταδίδει τα παραπάνω, οι ενέργειες αυτές αποτελούν αντίποινα για επίθεση που πραγματοποίσηαν αντάρτες του εναντίον της πόλης.

Έτος γεγονότος

1944-09-12

Περισσότερα...

Αποστολέας

Game Book

Αναγνωριστικό γεγονότος

Απόρρ., Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43694/R17213

Λέξεις κλειδιά

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί - Αντίποινα

Ε.Α.Μ. / Ε.Λ.Α.Σ.

Εδεσσα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/