Διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων έχει διορισθεί είτε από το φασιστικό καθεστώς του Ι. Μεταξά, είτε από τη δοσιλογική Κυβέρνηση των Αθηνών κατά τη διάρκεια της Κατοχής, είτε, πρόσφατα, από τους κατά τόπους αυτόκλητους επικεφαλής του Ε.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων έχει διορισθεί είτε από το φασιστικό καθεστώς του Ι. Μεταξά, είτε από τη δοσιλογική Κυβέρνηση των Αθηνών κατά τη διάρκεια της Κατοχής, είτε, πρόσφατα, από τους κατά τόπους αυτόκλητους επικεφαλής του Ε.Α.Μ.

Έτος γεγονότος

1944-10-18

Περισσότερα...

Αποστολέας

Αρχηγείο A.M.L. Progress Report αριθ. 1, 15 Οκτ. - 10 Νοεμ. 1944

Αναγνωριστικό γεγονότος

Νοεμ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43722/R21870

Λέξεις κλειδιά

Ελλάδα - Απελευθέρωση

Καθεστώς Μεταξά

Κυβέρνηση Αθηνών

Ε.Α.Μ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/