Κλιμάκιο του Αρχηγείου του A.M.L. αποβιβάζεται στον Πειραιά, μαζί με την ελληνική Κυβέρνηση.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Κλιμάκιο του Αρχηγείου του A.M.L. αποβιβάζεται στον Πειραιά, μαζί με την ελληνική Κυβέρνηση.

Έτος γεγονότος

1944-10-18

Περισσότερα...

Αποστολέας

Αρχηγείο A.M.L. Progress Report αριθ. 1, 15 Οκτ. - 10 Νοεμ. 1944

Αναγνωριστικό γεγονότος

Νοεμ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43722/R21870

Λέξεις κλειδιά

Αρχηγείο A.M.L.

Πειραιάς

ελληνική Κυβέρνηση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/