Αγαθάγγελος ,

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Αγαθάγγελος

Περισσότερα...

Περίληψη

Καθαιρεθέντος τού Μελετίου τή 8 Απριλίου 1635 γίνεται Βάρνης ο πρώην Πλαταμώνος Αγαθάγγελος (Νομική Συναγωγή) κατ΄Απρίλιον τού αχλζ΄

Γεγονός

Μητροπολίτης Βάρνης

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Βάρνα

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

17ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Ανάρρηση στο μητροπολιτικό θρόνο της Βάρνας του πρώην μητροπολίτη Πλαταμώνα Αγαθαγγέλου

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Βάρνα

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1637 Απρίλιος

Περισσότερα...

Γεγονός

Διαδοχή στη μητρόπολη Βάρνας μετά την καθαίρεση του μητροπολίτη Μελετίου

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Βάρνα

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1635 Απρίλιος 8

Περισσότερα...

Παραπομπή

Επισκοπικοί Κατάλογοι

Τίτλος

Επισκοπικοί Κατάλογοι

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Βασίλειος Α. Μυστακίδης

Δημοσίευση

Επετηρίς Εταιρίας Βυζαντινών Σπουδών 12 (1936), σ. 139-238

Σελίδα αναφοράς

165

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/