Αγοράς , Ιωάννης

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Αγοράς , Ιωάννης

Περισσότερα...

Περίληψη

"1693 Φεβρουαρίου ιβ΄(έτους νέου) εν Πάτραις κατεχωρίσθη εις το βιβλίον της συλλογιστικής υπηρεσίας. Ιωάννης Αγοράς γραμματεύς." Παρά τω Αντωνίω Ζήνω διοικητή των εν Πελοποννήσω Ενετικών στρατευμάτων.

Γεγονός

Γραμματέας

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Πάτρα

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1693 Φεβρουάριος 12

Περισσότερα...

Γεγονός

Καταχώρηση στο βιβλίο της συλλογιστικής υπηρεσίας του Ιωάννη Αγορά, γραμματέα του διοικητή των Ενετικών στρατευμάτων στην Πελοπόννησο, Αντωνίου Ζήνου

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Πάτρα

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1693 Φεβρουάριος 12

Περισσότερα...

Παραπομπή

Acta et Diplomata Graeca medii aevi sacra et profana collecta ediderunt Franciscus Miklosich et Josephus Muller

Τίτλος

Acta et Diplomata Graeca medii aevi sacra et profana collecta ediderunt Franciscus Miklosich et Josephus Muller

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Fr. Miklosich - J. Muller

Δημοσίευση

t. 5, Volumen Quintum Vindobonae Carolus Gerold 1887

Σελίδα αναφοράς

198

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/