Γεράσιμος Β΄

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γεράσιμος Β΄

Περισσότερα...

Περίληψη

"Τω αχογ΄τη ιδ΄ Αυγούστου πατριάρχης έγινε Γεράσιμος ο Τουρνόβου μητροπολίτης και μετά δύο χρόνους [εξεβλήθη υπό Παρθενίου του Μογγιλάλου]"

Γεγονός

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1673 Αύγουστος 14

Περισσότερα...

Γεγονός

Ανάρρηση του μητροπολίτη Τορνόβου Γερασίμου στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1673 Αύγουστος 14

Περισσότερα...

Γεγονός

Αντικατάσταση του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερασίμου από τον Παρθένιο Μογγίλαλο

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1675

Περισσότερα...

Παραπομπή

Εκκλησιαστική ιστορία Μελετίου μητροπολίτου Αθηνών. Μετενεχθείσα εκ της ελληνικής εις την ημετέραν απλοελληνικήν φράσιν εις τόμους τρεις... πλουτισθείσα με ... υποσημειώσεις και ... πίνακας παρά Γεωργίου Βενδότη εκ Ζακύνθου... νυν πρώτον τύποις εκδοθείσα δι΄ επιστασίας... Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη του εξ Ιωαννίνων. Και προσφωνηθείσα τω ηγεμόνι ... Ουγγροβλαχίας... Ιωάννη Νικολάω Καραντζά.

Τίτλος

Εκκλησιαστική ιστορία Μελετίου μητροπολίτου Αθηνών. Μετενεχθείσα εκ της ελληνικής εις την ημετέραν απλοελληνικήν φράσιν εις τόμους τρεις... πλουτισθείσα με ... υποσημειώσεις και ... πίνακας παρά Γεωργίου Βενδότη εκ Ζακύνθου... νυν πρώτον τύποις εκδοθείσα δι΄ επιστασίας... Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη του εξ Ιωαννίνων. Και προσφωνηθείσα τω ηγεμόνι ... Ουγγροβλαχίας... Ιωάννη Νικολάω Καραντζά.

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Μελέτιος, Μητροπολίτης Αθηνών

Δημοσίευση

τ. 3, εν Βιέννη της Αυστρίας 1783, παρά Ιωσήπω Βαουμεϊστέρω, Νομοδιδασκάλω, και Τυπογράφω

Σελίδα αναφοράς

468

Θέμα

Πρόσωπα

Εκκλησιαστικά Αξιώματα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/