Γεράσιμος Β΄

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γεράσιμος Β΄

Περισσότερα...

Περίληψη

"Αυγούστου 14 [του 1673], υπόμνημα πατριαρχείας του Τορνόβου Γερασίμου, αντί του καθαιρεθέντος και εξωσθέντος Διονυσίου"

Γεγονός

Υπόμνημα σχετικά με την τοποθέτηση του μητροπολίτη Τορνόβου Γερασίμου στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης στη θέση του απομακρυθέντα Διονυσίου

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1673 Αύγουστος 14

Περισσότερα...

Γεγονός

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1673 Αύγουστος 14

Περισσότερα...

Γεγονός

Μητροπολίτης Τορνόβου

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Τόρνοβο Βουλγαρίας

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1673 Αύγουστος 14

Περισσότερα...

Παραπομπή

Περίληψις πατριαρχικών εγγράφων (1538-1684)

Τίτλος

Περίληψις πατριαρχικών εγγράφων (1538-1684)

Ημερομηνία

1953

Τύπος

Αρχεία

Συγγραφείς

Κωνσταντίνος Σάθας

Δημοσίευση

Κ. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 3

Σελίδα αναφοράς

599

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/