Γερμανός Λέσβιος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Λέσβιος , Γερμανός

Περισσότερα...

Περίληψη

Ο υπ΄ αρ. 84/3 κώδιξ του Κυριακού της σκήτης της Αγίας Άννης σώζει (εν σ.40) Ίσον απαράλλακτον του πρωτοτύπου ευσφραγίστου γράμματος, του εκ μέρους του τε ημετέρου μοναστηρίου και της καθ΄ ημάς σκήτεως, περί της αυτής ελεημοσύνης του αυτού Δημητρίου". Άρχεται: "Εν έτει αψε΄ [1705], Απριλλίου η΄, εν τη αγία ημέρα της αναστάσεως του Κυρίου...". Λήγει: "...Εν έτει, αψε΄ διακαιούντος εμού Γερμανού ιερομονάχου εκ της Λέσβου εν τη καθ΄ ημάς σκήτη της θεοπρομήτορος αγίας Άννης, έλαβα εκ χειρός του πανοσιωτάτου αγίου προηγουμένου και σκευοφύλακος παπά κυρ Νεοφύτου τα τεσσαράκοντα δουκάτα εκ της ελημοσύνης του Δημητρίου Κυρίτζη".

Γεγονός

Ιερομόναχος της Σκήτης της Αγίας Άννας

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Σκήτη Αγίας Άννης

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1705

Περισσότερα...

Γεγονός

Καταγωγή του ιερομονάχου Γερμανού από τη Λέσβο

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Τόπος γεγονότος

Λέσβος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1705 Απρίλιος 8

Περισσότερα...

Γεγονός

Παράδοση χρηματικού ποσού από τον προηγούμενο και σκευοφύλακα της Σκήτης της Αγίας Άννας Νεόφυτο στον ιερομόναχο Γερμανό

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Σκήτη Αγίας Άννης

Περισσότερα...

Παραπομπή

Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων της βιβλιοθήκης του Κυριακού της κατά το Αγιώνυμον Όρος του Άθω Ιεράς και Μεγαλωνύμου Σκήτης της Αγίας Θεομήτορος Άννης

Τίτλος

Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων της βιβλιοθήκης του Κυριακού της κατά το Αγιώνυμον Όρος του Άθω Ιεράς και Μεγαλωνύμου Σκήτης της Αγίας Θεομήτορος Άννης

Συγγραφείς

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης μοναχός

Δημοσίευση

Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 29 (1960-1961)

Σελίδα αναφοράς

96

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/