Γεωργαντόπουλος , Ιωάννης

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γεωργαντόπουλος , Ιωάννης

Περισσότερα...

Περίληψη

Υπό Δρόσου δημοσιεύεται ένθ΄ ανωτ. (υπ΄ αριθ. 96) επιστολή των Ανατολκών προεστώτων της Τήνου Νικολάου Δρόσου και Γιαννιού Γεωργαντοπούλου από 24 Μαΐου 1809 προς τον νεοεκλεγέντα Λατίνον επίσκοπον Τήνου και Μυκόνου, δι΄ ης συγχαίρωσι τούτον επί τω διορισμώ του και προτρέπουν αυτόν να μη επιβραδύνη την άφιξήν του, ην πάντες οι κάτοικοι της νήσου, άνευ διακρίσεως δόγματος, επιθυμούσιν, ίνα απαλλαγή ο τόπος των πολλών δεινών, τα οποία η αξιόμεμπτος διαγωγή του προκατόχου του επροξένησεν εις αυτόν. Κατά τον Δρόσον ένθ΄ ανωτ. σ. 187, την επιστολή ταύτην έγραψαν οι πρόκριτοι, πληροφορηθέντες, "ότι μεγάλη ραδιουργία ενεργείται κατά του [νεωστί] διορισθέντος επισκόπου των Λατίνων Βιγγέτη από τον προκάτοχόν του αφιχθέντα επί τούτω εις τον τόπον επί τη προφάσει δήθεν της των ιδίων αυτού υποθέσεων τακτοποιήσεως".

Γεγονός

Προεστός της Τήνου

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Τήνος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1809 Μάιος 24

Περισσότερα...

Γεγονός

Επιστολή του Γιαννιού Γεωργαντόπουλου και των Ανατολικών προεστώτων της Τήνου προς τον νεοεκλεγέντα Λατίνο Επίσκοπο Τήνου και Μυκόνου με την οποία τον συγχαίρουν για την εκλογή του και τον προτρέπουν να επισπεύσει την άφιξή του στο νησί

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Τήνος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1809 Μάιος 24

Περισσότερα...

Παραπομπή

Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821.

Τίτλος

Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821.

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Δρόσος Ν. Δρόσος

Δημοσίευση

Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδέλφεως, 1870

Σελίδα αναφοράς

494-497

Θέμα

Πρόσωπα

Διοίκηση

Εκκλησιαστική Διοίκηση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/