Γιατράκος , Παναγιώτης

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γιατράκος , Παναγιώτης

Περισσότερα...

Περίληψη

Οι πληρεξούσιοι Γερουσίας εν Κορίνθω - 22 Ιανουαρίου 1822 - γράφουν προς τον στρατηγόν Π. Γιατράκο και λοιπούς καπετανέους "Επειδή και έγεινεν απόφασις να βγάλωμεν αύριον τους Τούρκους από το κάστρον και να καταβαίνουν κάτω εις την πολιτείαν, σας διατάττομεν όπως από κάθε καπετανείαν δώσητε προς πέντε στρατιώτας, τους πλέον τακτικούς και τιμίους κατ΄όνομα τους οποίους παραδίδετε τω γενναιοτάτω στρατηγώ Π. Γιατράκω οπού να τους συνοδεύση συμφώνως μετά του καπετάν Πετημεζά Αναγνώστη, προσέχοντες ακριβώς και αμεταθέτως δια να μη τους πειράξη κανένας ούτε εις την τιμήν, μήτε εις την ζωήν και εις το παραμικρόν, αλλά οι ίδιοι αυτοί στρατιώται, οι οποίοι έχουν να τους συντροφεύσουν, αυτού πάλιν και εις την πολιτείαν κάτω να τους φυλάττου βάρδια να μη τους ενοχλή κανένας..."

Γεγονός

Στρατηγός

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Κόρινθος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1822 Ιανουάριος 22

Περισσότερα...

Γεγονός

Διαταγή των πληρεξουσίων της Γερουσίας στην Κόρινθο προς τον στρατηγό Π. Γιατράκο και άλλους καπεταναίους να παραχωρήσουν από πέντε στρατιώτες τους στον Γιατράκο

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1822 Ιανουάριος 22

Περισσότερα...

Παραπομπή

Ιστορικά έγγραφα της Λακεδαίμονος

Τίτλος

Ιστορικά έγγραφα της Λακεδαίμονος

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Ανώνυμος

Δημοσίευση

Σπαρτιάτικον Ημερολόγιον 6 (1905), σ. 84-86

Σελίδα αναφοράς

86

Θέμα

Πρόσωπα

Στρατιωτικά Αξιώματα

Στρατός

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/