Γιοτσκοβίτσης , Μιχαήλ

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γιοτσκοβίτσης , Μιχαήλ

Περισσότερα...

Περίληψη

Εκ του βιβλίου στέψεων της εν Βουδαπέστη ελλην. ορθοδόξου εκκλησίας: "1823 Ιαν. 22 Μιχάλης Γιοτζκοβήτζη από Οσέκι [εστέφθη] την Σοφίαν του μακαρ. Ν. Μπεκέλλα"

Γεγονός

Γάμος του Μιχαήλ Γιοτσκοβίτση με την Σοφία, κόρη του Ν. Μπεκέλλα

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Βουδαπέστη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1823 Ιανουάριος 22

Περισσότερα...

Παραπομπή

Έρευναι εν ταις βιβλιοθήκαις και αρχείοις Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης και Βιέννης

Τίτλος

Έρευναι εν ταις βιβλιοθήκαις και αρχείοις Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης και Βιέννης

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Σπυρίδων Π. Λάμπρος

Δημοσίευση

Νέος Ελληνομνήμων 18 (1924) σ. 48-69, 276-291, 374-382

Σελίδα αναφοράς

282

Θέμα

Πρόσωπα

Οικογένειες

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/