Γουλιανός , Δημήτριος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γουλιανός , Δημήτριος

Περισσότερα...

Περίληψη

Τρεις αρχιερείς γράφουν προς Χρύσανθον Νοταράν περί των δικαιωμάτων του Δημητρίου Ιουλιανού, καπουκεχαγιά Ρουμανίας νεοδιορισθέντα εις το οφφίκιον του μεγάλου Λογοθέτου της εκκλησίας, [επί] των εξαρχιών Καβάρ[νης] και Μιχαηλιτσίου, τας οποίας ο Ιωάννης Μαυροκορδάτος ως μέγας Λογοθέτης είχεν παραχωρήσει ες άλλους. Επίσης συνιστούν να δοθούν ες αυτούς και από τας εξαρχίας του κυρίτζη Ανδρονάκη χαρτοφύλακος, [την] Καβάλλαν και το Ορφάνι [ες τον αυτόν] Ιουλιανόν, διότι και ο πατήρ του κατείχεν ταύτα μαζί με το οφφίκιον του μεγάλου Λογοθέτου.

Γεγονός

Καπουκεχαγιάς της Ρουμανίας

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Ρουμανία

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1716 Ιανουάριος 22

Περισσότερα...

Γεγονός

Μεγάλος Λογοθέτης της Εκκλησίας

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

1716 Ιανουάριος 22

Περισσότερα...

Γεγονός

Επιστολή αρχιερέων προς τον Χρύσανθο Νοταρά περί των δικαιωμάτων του Δημητρίου Γουλιανού.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1716 Ιανουάριος 22

Περισσότερα...

Παραπομπή

Documente privitoare la istoria Romanilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki vol. XIV. Texte grecesti privitoare la istoria Romaneasca culese si publicate dupa originale copiile Academiei Romane si tiparituri de N. Jorga.

Τίτλος

Documente privitoare la istoria Romanilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki vol. XIV. Texte grecesti privitoare la istoria Romaneasca culese si publicate dupa originale copiile Academiei Romane si tiparituri de N. Jorga.

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

N. Jorga

Δημοσίευση

Partea II (1716-1777), Bucuresti 1917

Σελίδα αναφοράς

777

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/