Γούργουρας

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γούργουρας

Περισσότερα...

Περίληψη

"Εγώ Ααμπρούζος Μιναύλης, μαστρομασσάρος νήσου Ζακίνθου, ... επήρα άρχοντες της χώρας Ζακίνθου, τον κύριον Νούτζον Σιγούρον και Κύριλλον τον Βασιλίτζην και τον γραμματικόν της κούρτης, Σίμων τον Γούργουραν, ..."

Γεγονός

Γραμματικός της κούρτης

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

1478 Ιανουάριος 22

Περισσότερα...

Παραπομπή

Acta et Diplomata Graeca medii aevi sacra et profana collecta ediderunt Franciscus Miklosich et Josephus Muller

Τίτλος

Acta et Diplomata Graeca medii aevi sacra et profana collecta ediderunt Franciscus Miklosich et Josephus Muller

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Fr. Miklosich - J. Muller

Δημοσίευση

t. 5, Volumen Quintum Vindobonae Carolus Gerold 1887

Σελίδα αναφοράς

73

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/