Γρηγόριος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γρηγόριος

Περισσότερα...

Περίληψη

Κώδιξ 24, αιώνος 18ου, της βιβλιοθήκης Σπ. Λάμπρου. Εν φ. 202α των αρχικώς αγράφων παραμεινάντων φύλλων παρατίθεται επιστολή ανεπίγραφος [τελευτώσα]: "1817 Απριλίου 8 Κυδωνίαις. Της υμετέρας τιμιότητος κατά πάντα πρόθυμος Γρηγόριος διδάσκαλος". Μαθητής τούτου αναφέρεται ο σοφολογιώτατος Γρηγόριος, διδάσκαλος επίσης. Κατά τον Σπ. Λάμπρον ούτος διετέλεσε διδάσκαλος εν τω σχολείω Κύμης (1814).

Γεγονός

Διδάσκαλος

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Κυδωνίες

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1817 Απρίλιος 8

Περισσότερα...

Παραπομπή

Κατάλογος των κωδίκων των εν Αθήναις Βιβλιοθηκών πλην της Εθνικής. Δ΄ Κώδικες της Βιβλιοθήκης Σπυρίδων Π. Λάμπρου

Τίτλος

Κατάλογος των κωδίκων των εν Αθήναις Βιβλιοθηκών πλην της Εθνικής. Δ΄ Κώδικες της Βιβλιοθήκης Σπυρίδων Π. Λάμπρου

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Σπυρίδων Λάμπρου

Δημοσίευση

Νέος Ελληνομνήμων 17 (1923) σ. 82-91, 286-302, 400-414

Σελίδα αναφοράς

414

Θέμα

Εκπαίδευση

Πρόσωπα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/