Γρηγόριος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γρηγόριος

Περισσότερα...

Περίληψη

Κατά τον Κυριακίδην, ένθ΄ ανωτ., εν κώδικι περιέχοντι την αλληλογραφίαν του Ουγγροβλαχίας Φιλαρέτου (1792 - 1793) εύρηται υπ΄ αριθ. 13 ευχετική και συγχαρητήριος επιστολή προς τον Φιλάρετον του Δρύστρας Γρηγορίου (15 Οκτωβρίου 1792). Επίσης εύρηται υπ΄ αριθ. 14 απάντησις του Φιλαρέτου προς αυτόν (18 Οκτωβρίου 1792).

Γεγονός

Μητροπολίτης Δρύστρας

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

1792

Περισσότερα...

Γεγονός

Ευχετική και συγχαρητήρια επιστολή του Μητροπολίτη Δρύστρας Γρηγορίου προς τον Φιλάρετο.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1792 Οκτώβριος 15

Περισσότερα...

Γεγονός

Απαντητική επιστολή του Φιλαρέτου προς τον Μητροπολίτη Δρύστρας Γρηγόριο.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1792 Οκτώβριος 18

Περισσότερα...

Παραπομπή

Η αλληλογραφία του Ουγγροβλαχίας Φιλαρέτου (1792 - 1793)

Τίτλος

Η αλληλογραφία του Ουγγροβλαχίας Φιλαρέτου (1792 - 1793)

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Επαμεινώνδας Θ. Κυριακίδης

Δημοσίευση

Σύγγραμμα περιοδικόν του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 27 (1895 - 1899), σ. 317-324

Σελίδα αναφοράς

319

Θέμα

Εκκλησιαστικά Αξιώματα

Πρόσωπα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/