Γρηγόριος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γρηγόριος

Περισσότερα...

Περίληψη

"Ίσον της ευχαριστικής επιστολής διά την χειροτονίαν του αρχιδιακόνου κυρ Δοσιθέου, ην έπεμψαν οι αυτοί τιμιώτατοι προεστώτες προς τον πανιερώτατον κυρ Γρηγόριον. αψξ Μαΐου κδ"

Γεγονός

Μητροπολίτης Ιωαννίνων

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Επιστολή των προεστώτων προς τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων Γρηγόριο.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

αψξ΄Μάιος κδ΄

Περισσότερα...

Παραπομπή

Σύνοψις του κώδικος της επισκοπής Δρυϊνουπόλεως και Αργυροκάστρου

Τίτλος

Σύνοψις του κώδικος της επισκοπής Δρυϊνουπόλεως και Αργυροκάστρου

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Παναγιώτης Η. Πουλίτσας

Δημοσίευση

Ηπειρωτικά Χρονικά 5 (1930), σ. 76-113

Σελίδα αναφοράς

78

Θέμα

Εκκλησιαστικά Αξιώματα

Πρόσωπα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/