Γρηγόριος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γρηγόριος

Περισσότερα...

Περίληψη

Εις επιστολήν χρεωστικήν δοθείσαν εις Ιω. Χρ. Ζωσιμάν: "1808 αλοναρις 14 γιοανινα... Ο Ιωαννίνων και Βελλάς Γρηγόριος επιβεβαιοί".

Γεγονός

Μητροπολίτης Ιωαννίνων

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Ιωάννινα

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1808 Ιούλιος 14

Περισσότερα...

Γεγονός

Χρεωστική επιστολή του Μητροπολίτη Ιωαννίνων Γρηγορίου προς τον Ιω. Χρ. Ζωσιμά.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1808 Ιούλιος 14

Περισσότερα...

Παραπομπή

Ανέκδοτος αλληλογραφία των Ζωσιμάδων της Κοινότητας Ιωαννίνων και των επιτρόπων των και άλλα έγγραφα εκ του αρχείου Φίλιου

Τίτλος

Ανέκδοτος αλληλογραφία των Ζωσιμάδων της Κοινότητας Ιωαννίνων και των επιτρόπων των και άλλα έγγραφα εκ του αρχείου Φίλιου

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Φίλιππος Σεγκούνης

Δημοσίευση

Ηπειρωτικά Χρονικά 8 (1933), σ. 1-83

Σελίδα αναφοράς

72

Θέμα

Εκκλησιαστικά Αξιώματα

Πρόσωπα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/