Δαμασκηνός , Ιωάννης

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Δαμασκηνός , Ιωάννης

Περισσότερα...

Περίληψη

Κώδιξ Παρ. Suppl. 305: "Ϊωάννου κουροπαλάτου σύνοψις ιστοριών". Εν φ. 210α σημειούται: "Εγράφη η παρούσα αμάλθεια όλλοι διά ημέρας κζ΄διά χειρός εμού Ιώαννου του Δαμασκηνού, εκ πόλεως Κορώνις εν έτει αφνζ΄, εν μην οκτωβρίου ιη, ώρα γ΄της νυκτός..." Το σημείωμα τούτο αναδημοσιεύεται ένθ. ανωτ. ληφθέν εκ του Omont, Rev. bibl. 2 (1892) σ. 169.

Γεγονός

Αντιγραφή σε χειρόγραφο του έργου "Ϊωάννου κουροπαλάτου σύνοψις ιστοριών" από τον Ιωάννη Δαμασκηνό από την Κορώνη.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

αφνζ΄ Οκτώβριος ιη΄

Περισσότερα...

Παραπομπή

Σύμμικτα

Τίτλος

Σύμμικτα

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Σπυρίδων Π. Λάμπρος

Δημοσίευση

Νέος Ελληνομνήμων 17

Σελίδα αναφοράς

169

Θέμα

Πρόσωπα

Εκδόσεις

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/