Δαμασκηνός , Μιχαήλ

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Δαμασκηνός , Μιχαήλ

Περισσότερα...

Περίληψη

Υπό Bick σημειούται περί του βιβλιογράφου Μιχαήλ Δαμασκηνού: 1525, 17 Februar, in Rom. Rossianus Gr. 13 (olim X. 101): Acta concilii Chalcedonensis. Papier. 208 Blatter, 239 mm breit und 336 mm hoch. Fol. 208 rect.: Μιχαήλος δαμασκηνός ο κρης πενία τω πολυκεφάλω θηρίω συζών, και ταύτην την των πρακτικών της αγίας και οικουμενικής τετάρτης εν Χαλκηδόνι συναθροισθείσης συνόδου, τω ευλαβεστάτω και αιδεσιμωτάτω κυρίω κυρίω ιωάννη ματθαίω γιβέρτω τω της βερόνης επισκόπω και δαταρίω του αποστολικού θρόνου· εν τη πανευφήμω αρχαία ρώμη εξέγραψα: εν έτει από της του σ[ωτή]ρ[ο]ς ημών Ι[ησο]ύ Χ[ριστο]ύ του θ[εο]ύ σαρκώσεως: αφκε΄ φεβρουαρίου ιζ΄: Vgl. C. Van de Vorst, Verzeichnis d. griech. Hss. der Bibliotheca Rossiana: Zentralblatt f. Bibl.. Bd. 23 (1906), s. 499; Studi Italiani di filol. class., Bd. 6 (1898), s. 182: Passioneiani, Nr. 1; B. de Montfaucon, Pal. Gr., s. 512. Eine Schriftprobe des Michael Damascenus bietet aus dem Paris. Gr. 2393 H. Omont, Facs. d. Mss. Gr. d. XV et XVI. s., Taf. 36.

Γεγονός

Βιβλιογράφος

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Ρώμη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

αφκε΄ Φεβρουάριος ιζ΄

Περισσότερα...

Γεγονός

Αντιγραφή σε χειρόγραφο των πρακτικών της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνας από τον βιβλιογράφο Μιχαήλ Δαμασκηνό.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Παραπομπή

Die Schreiber der Wiener Griechischen Handschriften [Museion (veroffentlichungen aus der Nationalbibliothek in Wien) Abhandlungen I Band].

Τίτλος

Die Schreiber der Wiener Griechischen Handschriften [Museion (Veroffentlichungen aus der Nationalbibliothek in Wien) Abhandlungen I Band].

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Josef Bick

Δημοσίευση

M.C.M.X.X. Wien-Prag-Leipzig, σχ. 4ον, σ. 128+ LII πίνακες

Σελίδα αναφοράς

85-86

Θέμα

Πρόσωπα

Εκδόσεις

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/