Δάνδολος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Δάνδολος

Περισσότερα...

Περίληψη

Εις έγγραφον του καδδή Ναυπάκτου προς τον "προβεδεδούρον Ζακύνθου Δωος, έχομεν ημερομηνίαν Οκτωβρίου ιβ΄. Κατά Λάμπρον ίσως πρόκειται περί του Ιερωνύμου Δανδόλου προβλέπτου από 18 Ο/βρίου 1546 μέχρι 2 Ο/βρίου 1547, οπότε το έγγραφο εστάλη τον Ο/βριον του 1546, ή περί του Παύλου Δονάτου, άρξαντος από 23 Φεβρουαρίου 1556 μέχρι 12 Μαρτίου 1558.

Γεγονός

Προβλεπτής Ζακύνθου

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Ζάκυνθος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1546 Οκτώβριος 18 - 1547 Οκτώβριος 2

Περισσότερα...

Γεγονός

Αποστολή εγγράφου από τον καδή Ναυπάκτου προς τον προβεδεδούρο Ζακύνθου, πιθανόν τον Ιερώνυμο Δάνδολο.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Ναύπακτος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1546 Οκτώβριος ιβ΄

Περισσότερα...

Παραπομπή

Ελληνικά έγγραφα εν τω αρχείω της Βενετίας εν οις και έγγραφα Τούρκων αρχόντων Ελληνιστί. Μετά και παρεκδρομής περί του ονόματος του Μορέως

Τίτλος

Ελληνικά έγγραφα εν τω αρχείω της Βενετίας εν οις και έγγραφα Τούρκων αρχόντων Ελληνιστί. Μετά και παρεκδρομής περί του ονόματος του Μορέως

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Σπυρίδων Π. Λάμπρος

Δημοσίευση

Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος 4 (1892), σ. 634-652

Σελίδα αναφοράς

651

Θέμα

Πρόσωπα

Αξιώματα

Βενετοκρατία

Οθωμανική Διοίκηση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/